Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Sodan heijastevaikutukset

Kattavan kokonaistilannekuvan muodostaminen ja ylläpitäminen on keskeisessä roolissa. Viime kuukausien aikana on saatu seurata maailman geopoliittisen tilanteen yleistä kiristymistä. Ukrainan sodan heijastevaikutukset näkyvät lähes kaikessa toiminnassa niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Turvallisuustilanne vaikuttaa kaikkiin toimijoihin kentästä ja tavoitteista riippumatta. Yritysmaailmassa, etenkin kansainvälisessä toiminnassa, korostuu nyt kehittyvien ilmiöiden laaja-alainen ymmärrys ja yleinen epävarmuus. Sodan sumusta on […]