Miksi Cyberwatch Finland?

  • Luomme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen kyberturvallisuusstrategian, kasvatamme koko organisaation tilannetietoisuutta sekä kyvykkyyttä kyberkriisien sietokykyyn.
  • Luomme asiakkaillemme mahdollisuuden rakentaa joustavan ICT-infrastruktuurin.
  • Oikealla tilannekuvalla rakennamme perustan paremmalle päätöksenteolle.

Laaja-alainen osaaminen, kokemus ja näiden uniikki yhdistelmä on vahvuutemme.

Ainutlaatuinen strategisen tason kansainvälinen osaaminen ja ymmärrys pohjautuu laaja-alaiseen asiantuntijaverkostoon sekä uusien innovaatioiden ja tekoälypohjaisten analyysimenetelmien hyödyntämiseen. Asiantuntijoillamme on kyky tulkita ja esittää monimutkaisia kybermaailman ilmiöitä ja kehityskulkuja helposti ymmärrettävässä muodossa, käyttäen hyväksi uusinta teknologiaa, ketteriä menetelmiä, sekä eri mediamuotoja.

  • Monipuolinen johtamiskokemus ja osaaminen julkiselta ja yksityiseltä sektorilta
  • Erityisalueena kokonaisturvallisuuden eri osa-alueet.
  • Algoritmipohjaisen koneoppimisen ja ihmisälyn yhdistäminen.

Kokonaiskuvan strateginen hallinta, kokemus, osaaminen ja kyky sen jakamisesta pienempiin kokonaisuuksiin. Helposti lähestyttävät ja ymmärrettävät kokonaisuudet, emme mystifioi emmekä pelottele vaan helpotamme asiakkaamme arkea lisäämällä ymmärrystä sekä kerromme mitä toimenpiteitä, missä järjestyksessä ja millä laajuudella niitä tulisi tehdä. Luotamme jatkuvan parantamisen malliin ja etsimme rohkeasti uusia toimintamalleja.
Aina askeleen edellä huomioiden kybermaailman trendit, ilmiöt, uhkakuvat ja mahdollisuudet, analysoiden niiden vaikutuksia organisaatioiden toimintamalleihin sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Tarkastelemme tapahtumien poliittisia, taloudellisia ja juridisia vaikutuksia, unohtamatta yhteiskunnan tärkeintä, eli ihmistä.

Kybertaktinen + Kyberoperatiivinen + Kyberstrateginen = Kokonaisuuden hallinta

Kyberturvallisuuden tuoreimmat artikkelit ja uutiset

Kyberkahavit 14.9. 2020 klo 15.00

Kyllä luit oikein Kahavittelut ylimääräisellä aalla alkavat kello 15.00 Haluatko uusia näkökulmia, joiden avulla saat henkilöstösi sitoutumaan kybertalkoisiin. Turvallisuus on meille kaikille yhteinen asia! Kyberhyökkäys työpaikalle voi tulla kodin...

Elokuu 2020 – Katsaus digi- ja kyberturvallisuuden maailmaan

Elokuun pääteemana oli koronakriisin vaikutukset ja tilannekuvan korostunut merkitys Erikoistilanne on aiheuttanut organisaatioille uudenlaisia ja ennakoimattomia haasteita ja uhkia, se on pakottanut nopeuttamaan kehitystehtäviä, se on luonut ikäviä oikopolkuja...

Digiturvallinen rakennus – seminaari 23.11. 2020

Älykaupunki, älyrakennukset ja älykoti tuovat hallittavaksi uusia tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden riskejä. Digitalisaation hyötyjen täysimääräinen hyödyntäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun hallitsemme digiturvallisuuden osa-alueiden riskit. Miten seminaari sinua koskettaa...

Koukutu kyberturvaan – podcast – kesäkuu 2020

Podcast sarjassamme kurkistamme kuukausittain digi- ja kyberturvallisuuden maisemaan ja avaamme mielenkiintoisimpien digi- ja kybertapahtumien syitä ja seurauksia. Olehan kuulolla! CyberCatchFI on avoin ikkuna kyber- ja digitaalisen turvallisuuden maailmaan. Tarjoilemme näkymiä...