Miksi Kyberturvallisuus?

What is the impact of cyber crime?

Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa ja korostuu digitalisoituvassa maailmassamme.


Alati muuttuva kyberturvallisuuden maailma, edellyttää viisautta ja erityisosaamista tehdä ajantasaisen tilannekuvan perusteella oikeita päätöksiä. Johtaminen vaatii tuekseen ajantasaista, analysoitua ja luotettavaa tietoa, sekä ymmärrystä tapahtumien ja ilmiöiden sekä globaalien trendien ja muuttuvan toimintaympäristön keskinäisriippuvuuksista.

Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen luotettavien analyysien, raporttien, koulutusten, tietoiskujen ja harjoitusten avulla on kustannustehokkain tapa parantaa yrityksen kokonaisturvallisuutta. Se on myös luontevin tapa rakentaa organisaation omaa turvallisuuskulttuuria tavalla, joka sitouttaa organisaation koko henkilöstön.

Sen on katettava koko digitaalinen toimintaympäristömme, luotava pohja turvalliselle ja luotettavalle toiminnalle. Toimintaympäristömme ja tulevaisuudessa yhä suurempi osa toimenpiteistämme muodostaa yhteyden Internetiin – ihmisiin, paikkoihin ja asioihin ja samalla tahtomattamme kyberrikollisten hyökkäyspinta kasvaa.

Kyberturvallisuuden tehtävänä on turvata kriittisen infran toiminnot sekä suojattava organisaatiosi kallein omaisuus, ohjattava organisaatiosi strategista digi- ja kyberturvallisuus ajattelua. Sen on oltava osa organisaatiosi kyberturvallisuuskulttuuria, jolla vahvistetaan organisaatiosi kriisinsietokykyä ja pienentää liiketoiminnan riskejä.

Se aika on mennyt, jolloin yksinkertaiset palomuurit ja virustorjuntaohjelmat riittivät turvaamaan yrityksen kalleimman omaisuuden eli datan ja IPRn.

Yrityksen johto ei voi enää jättää yrityksen kokonaisturvallisuutta pelkästään kyberturvallisuuden ammattilaisten tehtäväksi. Paremmalla kyberturvallisuudella buustaat liiketoimintaasi ja parannat kilpailukykyäsi erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Miten kohtaat kyberrikollisuuden vaikutukset?

Ellet kiinnitä huomiota kyberturvallisuuteen se voi vahingoittaa organisaatiotasi monin tavoin,

  • Taloudelliset kustannukset: Immateriaalioikeuksien varkaudet, yrityksen arkaluontoisen datan menetys, kaupankäynnin häiriöt ja vaurioituneiden järjestelmien korjauskustannukset
  • Mainekustannukset: Kuluttajien luottamuksen menetys, nykyisten ja tulevien asiakkaiden menetys, nykyisten ja tulevien kumppanuuksien menetys ja negatiivinen medianäkyvyys
  • Sääntelystä/säädöksistä johtuvat kustannukset: GDPR ja muut tietosuojarikkomuslakit tarkoittavat, että organisaatiosi saattaa kärsiä lakisääteisiä sakkoja tai seuraamuksia kyberrikosten seurauksena

Kaikkien yritysten on koosta riippumatta varmistettava, että henkilökunta ymmärtää kyberturvallisuusuhkat, heillä on osaamisen ja ohjeistus, siitä miten niitä voidaan vähentää.
Tähän tulisi sisältyä säännöllinen koulutus ja toimintakehys, jonka avulla pyritään vähentämään tietovuotojen tai tietojen rikkomusten riskiä.

Kyberrikollisuuden luonteen ja sen havaitsemisen haasteellisuudesta johtuen on vaikea hahmottaa kyberiskujen välittömiä ja välillisiä kustannuksia sekä niiden keskinäisriippuvuuksia.

What is the impact of cyber crime?

Cybercriminal activity is one of the biggest challenges that humanity will face in the next two decades                                         A lack of focus on cyber security can damage your business in a range of ways, including:

Economic costs: Theft of intellectual property, corporate information, disruption in trading and the cost of recovery

Reputational costs: Loss of consumer trust, loss of current and future customers to competitors and poor media coverage

Regulatory costs: GDPR and other data breach laws mean that your organisation could suffer from regulatory fines or sanctions as a result of cyber crimes

 

Kyberturvallisuuden tuoreimmat artikkelit ja uutiset

Kyberkahavit 14.9. 2020 klo 15.00

Kyllä luit oikein Kahavittelut ylimääräisellä aalla alkavat kello 15.00 Haluatko uusia näkökulmia, joiden avulla saat henkilöstösi sitoutumaan kybertalkoisiin. Turvallisuus on meille kaikille yhteinen asia! Kyberhyökkäys työpaikalle voi tulla kodin...

Elokuu 2020 – Katsaus digi- ja kyberturvallisuuden maailmaan

Elokuun pääteemana oli koronakriisin vaikutukset ja tilannekuvan korostunut merkitys Erikoistilanne on aiheuttanut organisaatioille uudenlaisia ja ennakoimattomia haasteita ja uhkia, se on pakottanut nopeuttamaan kehitystehtäviä, se on luonut ikäviä oikopolkuja...

Digiturvallinen rakennus – seminaari 23.11. 2020

Älykaupunki, älyrakennukset ja älykoti tuovat hallittavaksi uusia tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden riskejä. Digitalisaation hyötyjen täysimääräinen hyödyntäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun hallitsemme digiturvallisuuden osa-alueiden riskit. Miten seminaari sinua koskettaa...

Koukutu kyberturvaan – podcast – kesäkuu 2020

Podcast sarjassamme kurkistamme kuukausittain digi- ja kyberturvallisuuden maisemaan ja avaamme mielenkiintoisimpien digi- ja kybertapahtumien syitä ja seurauksia. Olehan kuulolla! CyberCatchFI on avoin ikkuna kyber- ja digitaalisen turvallisuuden maailmaan. Tarjoilemme näkymiä...