Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Sähköposti: office@cyberwatchfinland.fi

Kirsi Toppari
CCO
+358 40 725 6886
kirsi@cyberwatchfinland.fi

Lisää tietoa

Asiakkuus- ja markkinointipäällikkö, tuottaja CCO

Kirsi Toppari avaa ovet kyberturvallisuuden maailmaan markkinoinnin keinoin. Kirsi on toiminut yli 30 vuoden ajan yksityisellä ja julkisella sektorilla vastaten kansainvälisestä markkinoinnista ja liiketoiminnan kasvusta. Kirsi on strateginen visionääri, jolla on kokemusta yrityksen johtamisesta, muutosjohtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä ja tiimien operatiivisesta ohjauksesta. Ennen liittymistään Cyberwatch Finlandin ydintiimiin Kirsi toimi Business Finlandin (Finpro) markkinointipäällikkönä ja 15 vuoden ajan SEK ryhmään kuuluvan SEK Point Oy:n toimitusjohtajana ja SEK ryhmän johtoryhmän jäsenenä.

Pertti Jalasvirta
Partner, Founder
+358 40 055 6724
pertti@cyberwatchfinland.fi

Lisää tietoa

Partneri, Kansainväliset liiketoiminnot

Cyberwatch Oy:n partneri ja perustajajäsen. Pertti on todellinen monialaosaaja. Hänen kolmekymmentä vuotta kestänyt kansainvälinen työhistoriansa on osoitus vankasta asiantuntemuksesta julkishallinnon, hallitustyön, hallinnon, turvallisuuden, koulutuksen ja lääketieteellisen teknologian aloilta. Lisäksi Pertillä on vankka kokemus CBRN:n turvallisuuden yksiköstä ja hänellä on kokemusta monikansallisten turvallisuusharjoitusten ja koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

Aapo Cederberg
CEO
+358 40 024 6746
aapo@cyberwatchfinland.fi

Lisää tietoa

Partneri, Toimitusjohtaja

Cyberwatch Oy:n partneri ja perustajajäsen. Aapo on kokenut kyberturvallisuusstrategi ja -analyytikko. Hän on strateginen huippuosaaja, jolla on kansainvälisen tason asiantuntemus ja ymmärrys hybridivaikuttamisesta. Hänellä on myös ainutlaatuinen ymmärrys kyberturvallisuuden ja hybridisodankäynnin monimutkaisuudesta, sekä keskinäisriippuvuuksista ja uhkakuvista. Hänellä on erittäin kattavat strategisen johtamisen taidot, monivuotinen kokemus, sekä laajasti tietoa sotilaallisesta maanpuolustuksesta. Aapo on tunnettu kyberturvallisuuden puolestapuhuja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hän on myös yksi ensimmäisen Suomen kyberturvallisuusstrategian kirjoittajista.

Jukka Viitasaari
Partner, Founder
+358 40 823 5507
jukka@cyberwatchfinland.fi

Lisää tietoa

Partneri, Digitaaliset liiketoimintamallit

Jukka Viitasaari on Cyberwatch Oy:n partneri ja yksi yrityksen perustajista. Hän on toiminut parikymmentä vuotta suomalaisen talous- ja tekniikkamedian toimitusten johdossa ja mediayrittäjänä, sekä kymmenisen vuotta työnantajajärjestöjen johdossa. Digitaalimedia ja digitaaliset liiketoimintamallit ovat hänen erityisalaansa. Viitasaari on myös vaativia livestriimaus-, hybridi- ja virtuaalistudiopalveluja tarjoavan Cine-A:n perustaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, sekä MBA Aalto-yliopistosta ja IMD:stä.

Ake Turunen
Partner Forensic
Certified Fraud Examiner CFE
+358 45 343 6500
ake@cyberwatchfinland.fi

Lisää tietoa

Forensic partner, Certified Fraud Examiner CFE

Ake vastaa Cyberwatchin Forensic-palveluista. Akella on laaja ja pitkä kokemus taloudellisten väärinkäytösten torjunnasta ja selvittämisestä. Ake on aiemmin toiminut johtotehtävissä poliisin talousrikostutkinnassa sekä perustanut ja johtanut tilintarkastusyhtiöiden forensic-toimintoja. Hän on avustanut lukuisten yhtiöiden johtoa useiden vuosien ajan ja vakiinnuttanut asemansa luotettuna neuvonantajana.

Ota meihin yhteyttä