Laaja-alainen osaaminen, kokemus ja näiden uniikki yhdistelmä on vahvuutemme

Ainutlaatuinen strategisen tason kansainvälinen osaaminen ja ymmärrys pohjautuu laaja-alaiseen asiantuntijaverkostoon sekä uusien innovaatioiden ja tekoälypohjaisten analyysimenetelmien hyödyntämiseen. Asiantuntijoillamme on kyky tulkita ja esittää monimutkaisia kybermaailman ilmiöitä ja kehityskulkuja helposti ymmärrettävässä muodossa, käyttäen hyväksi uusinta teknologiaa, ketteriä menetelmiä, sekä eri mediamuotoja.  

Palvelut

Kyberturvallisuus­strategioita ja tiekartat toimenpiteille

Tuotamme kyberturvallisuusstrategioita, riskianalyysejä ja toimenpide tiekarttoja kaupungeille ja kunnille, valtioille, yrityksille ja organisaatioille. Tavoitteemme on rakentaa asiakkaillemme turvallisempi yrityskulttuuri laajan strategisen asiantuntemuksemme ja kokemuksemme perusteella.

Hyvin toteutetun strategisen suunnittelun ja tehokkaiden tiekarttojen lopputuloksena organisaatiollasi on vahvempi kriisinsietokyky ja kyvykkyys kyberhyökkäyksiltä puolustautumiseen.

Strateginen tilannekuva johtamisen ja päätöksenteon tueksi

Kyberturvallisuusriskien arviointi auttaa selvittämään kykynne havaita, estää, hillitä ja reagoida alati muuttuviin kyberuhkiin.

Riskianalyysi on keskeinen työkalu kyberturvallisuuden suunnittelussa ja valmiuksien kehittämisessä.

Yhdessä aloitamme tunnistamalla riskejä, oman organisaatiosi haavoittuvuuksia sekä toimintaympäristösi uhkia voidaksemme määritellä riskin arvon ja todennäköisyyden.

Mitä "he" tietävät yrityksestäsi, mitä edes sinä et tiedä?

DARKSOC™- palvelu tuo strategisen älykkyyden kyberturvallisuuden ekosysteemiisi.
DARKSOC™ – palvelulla lisäät ja varmistat kybertiedustelukyvykkyyttäsi.

DARKSOC™ on Cyberwatch Finlandin kumppaniensa kanssa kehittämä modulaarinen palvelu, joka tarjoaa kuvan organisaation tämän hetken kybervalmiudesta, ratkaisee mahdolliset ongelmakohdat ja sen jälkeen ylläpitää jatkuvaa kyberkilpeä.
Tällä hetkellä DARKSOC™ taustajärjestelmät ja eri puolilla maapalloa sijaitsevat palvelimet keräävät dataa yhdeksän gigabittiä sekunnissa reaaliajassa. Sen avulla päästään myös salatuille foorumeille, tietovuotoalustoille ja pimeille markkinoille, joissa tapahtuvat merkittävimmät keskustelut ja kaupankäynnit.

Tiekartat johtavat kyberturvallisuuden kyvykkyyden parantumiseen

Kattavan strategian pohjalta luodaan konkreettiset etenemissuunnitelmat ja varautumistoimenpiteiden kehittämissuunnitelmat.
Siinä määritellään kuinka kyberturvallisuutta johdetaan ja ihmisiä koulutetaan, mitä teknologiaa ja parhaita käytäntöjä tarvitaan sekä käytännön toimenpiteet ja määritellään resurssit.

Tilannekuvapalvelut

Tilannekuvapalvelut sisältävät viikoittaiset, kuukausittaiset ja kvartaaleittain tuotetut katsaukset, jotka perustuvat julkisesti saatavien lähteiden tietoihin, toimialaraportteihin sekä haavoittuvuuksia ja tapahtumia koskeviin uutisointeihin.

Analyysimme luovat laajan tilannekuvan kybermaailman tapahtumista, muuttuvista uhkakuvista, niiden keskinäisriippuvuuksista, taustoista, syistä ja seurauksista peilaten niiden strategisia vaikutuksia liiketoimintaympäristöömme.

”Nykypäivän nopeasti kehittyvässä kybermaailmassa kysymys, kuka sitä hallitsee, onkin yksi aikamme suurimmista.”

Kybertaitojen ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen on sijoitus tulevaisuuteen

Konseptuaalisina palveluina tuotamme kuukausittain kybermaailman videoituja katsauksia, räätälöityjä oppimispolkuja aina seminaareista podcasteihin. Luomme jatkuvan oppimisen malleja hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.
Koulutustemme avulla rakennamme sinulle ymmärrystä ja lisäämme tietoisuutta kyberturvallisuuden maailmasta. Koulutuksissamme ihminen on aina keskiössä ja me puhumme kyberturvallisuudesta selkokielellä. Käänsimme negatiivisen positiiviseksi ja luomme kyberturvallisuudelle polun jokaisen arkipäivään.
Vahvistamme kykyäsi ehkäistä, hallita kriisiä ja toipua kyberhyökkäyksistä mahdollisimman nopeasti.

Cyberwatch Forensic -palvelut

Väärinkäytöksistä, compliance-rikkomuksista ja muusta epäeettisestä toiminnasta voi aiheutua organisaatioille merkittäviä mittavia vahinkoja niin maineelle kuin taloudelle. Nopea ja ammattimainen reagointi auttaa organisaatiota minimoimaan vahinkoja ja estämään lisävahinkojen syntymistä.

Cyberwatch Forensic avustaa yrityksiä ja muita organisaatiota taloudellisten väärinkäytösten, compliance-rikkomusten ja muun epäeettisen toiminnan estämisessä, selvittämisessä ja korjaavissa toimenpiteissä.

Valitse teknologiaratkaisut viisaasti

Cyberwatch Finland on kyberturvallisuuden strategiatalo, joka auttaa asiakkaitaan tekemään tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita valintoja kestävämmän kyberturvallisuus infran rakentamiseksi.

Kyberturvallisuus­strategioita ja tiekartat toimenpiteille

Tuotamme kyberturvallisuusstrategioita, riskianalyysejä ja toimenpide tiekarttoja kaupungeille ja kunnille, valtioille, yrityksille ja organisaatioille. Tavoitteemme on rakentaa asiakkaillemme turvallisempi yrityskulttuuri laajan strategisen asiantuntemuksemme ja kokemuksemme perusteella.

Hyvin toteutetun strategisen suunnittelun ja tehokkaiden tiekarttojen lopputuloksena organisaatiollasi on vahvempi kriisinsietokyky ja kyvykkyys kyberhyökkäyksiltä puolustautumiseen.

Mitä "he" tietävät yrityksestäsi, mitä edes sinä et tiedä?

DARKSOC™- palvelu tuo strategisen älykkyyden kyberturvallisuuden ekosysteemiisi.
DARKSOC™ – palvelulla lisäät ja varmistat kybertiedustelukyvykkyyttäsi.

DARKSOC™ on Cyberwatch Finlandin kumppaniensa kanssa kehittämä modulaarinen palvelu, joka tarjoaa kuvan organisaation tämän hetken kybervalmiudesta, ratkaisee mahdolliset ongelmakohdat ja sen jälkeen ylläpitää jatkuvaa kyberkilpeä.
Tällä hetkellä DARKSOC™ taustajärjestelmät ja eri puolilla maapalloa sijaitsevat palvelimet keräävät dataa yhdeksän gigabittiä sekunnissa reaaliajassa. Sen avulla päästään myös salatuille foorumeille, tietovuotoalustoille ja pimeille markkinoille, joissa tapahtuvat merkittävimmät keskustelut ja kaupankäynnit.

Tilannekuvapalvelut

Tilannekuvapalvelut sisältävät viikoittaiset, kuukausittaiset ja kvartaaleittain tuotetut katsaukset, jotka perustuvat julkisesti saatavien lähteiden tietoihin, toimialaraportteihin sekä haavoittuvuuksia ja tapahtumia koskeviin uutisointeihin.

Analyysimme luovat laajan tilannekuvan kybermaailman tapahtumista, muuttuvista uhkakuvista, niiden keskinäisriippuvuuksista, taustoista, syistä ja seurauksista peilaten niiden strategisia vaikutuksia liiketoimintaympäristöömme.

”Nykypäivän nopeasti kehittyvässä kybermaailmassa kysymys, kuka sitä hallitsee, onkin yksi aikamme suurimmista.”

Valitse teknologiaratkaisut viisaasti

Cyberwatch Finland on kyberturvallisuuden strategiatalo, joka auttaa asiakkaitaan tekemään tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita valintoja kestävämmän kyberturvallisuus infran rakentamiseksi.

Strateginen tilannekuva johtamisen ja päätöksenteon tueksi

Kyberturvallisuusriskien arviointi auttaa selvittämään kykynne havaita, estää, hillitä ja reagoida alati muuttuviin kyberuhkiin.

Riskianalyysi on keskeinen työkalu kyberturvallisuuden suunnittelussa ja valmiuksien kehittämisessä.

Yhdessä aloitamme tunnistamalla riskejä, oman organisaatiosi haavoittuvuuksia sekä toimintaympäristösi uhkia voidaksemme määritellä riskin arvon ja todennäköisyyden.

Tiekartat johtavat kyberturvallisuuden kyvykkyyden parantumiseen

Kattavan strategian pohjalta luodaan konkreettiset etenemissuunnitelmat ja varautumistoimenpiteiden kehittämissuunnitelmat.
Siinä määritellään kuinka kyberturvallisuutta johdetaan ja ihmisiä koulutetaan, mitä teknologiaa ja parhaita käytäntöjä tarvitaan sekä käytännön toimenpiteet ja määritellään resurssit.

Kybertaitojen ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen on sijoitus tulevaisuuteen

Konseptuaalisina palveluina tuotamme kuukausittain kybermaailman videoituja katsauksia, räätälöityjä oppimispolkuja aina seminaareista podcasteihin. Luomme jatkuvan oppimisen malleja hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.
Koulutustemme avulla rakennamme sinulle ymmärrystä ja lisäämme tietoisuutta kyberturvallisuuden maailmasta. Koulutuksissamme ihminen on aina keskiössä ja me puhumme kyberturvallisuudesta selkokielellä. Käänsimme negatiivisen positiiviseksi ja luomme kyberturvallisuudelle polun jokaisen arkipäivään.
Vahvistamme kykyäsi ehkäistä, hallita kriisiä ja toipua kyberhyökkäyksistä mahdollisimman nopeasti.