Digipoolin #STRATEGIA22 – Turvaa digi, turvaa bisnes!

Digipoolin #STRATEGIA22 – Turvaa digi, turvaa bisnes!

Digipoolin #STRATEGIA22- projekti on käynnistynyt

#STRATEGIA22- projektissa kartoitetaan, kuinka yritysten strategioissa huomioidaan digitalisaatio ja digitaalinen turvallisuus. Käytännössä selvitetään, millaiset strategiatyön lähtökohdat yrityksissä ovat, kuinka strategioita muodostetaan ja millaisiin kyberturvallisuuden toimenpiteisiin strategia johtaa yrityksissä. Osallistavissa tapahtumissa tuetaan ja sparrataan yrityksiä kehittämään omaa strategiaansa.

Projektin pohjalta laaditaan raportti toimenpidesuosituksineen sekä ohjeistus, jossa annetaan neuvoja kyberturvallisuuden huomioimiseen strategiatyössä sekä digitaalisen turvallisuuden johtamiseen.

Harvassa ovat firmat, joilla ei olisi minkäänlaista strategiaa. Harvassa ovat firmat, jotka toimivat täysin ilman digitaalisia työkaluja, internetin ulkopuolella tai ilman teknisiä rajapintoja. Yhä useammassa yritysstrategiassa huomioidaan digitalisaatio, mutta liian harvassa kolikon toinen puoli eli digitaalinen turvallisuus.

DIGITALISOITUNUT LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ SITOO YRITYKSET TOISIINSA

Yhteiskunnan digitalisoituminen on tehnyt yrityksistä ja organisaatioista entistä riippuvaisempia toisistaan. Liiketoiminta verkottuneessa yhteiskunnassa edellyttää vahvaa luottamusta, olipa kyse omien liikesalaisuuksien tai henkilöstön ja asiakkaiden tietojen suojaamisesta. Haaste koskee samalla tavoin kaikenkokoisia ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä. Digitaalisen maailman muutosvauhti on niin nopea, että yhteiskunnallinen sääntely ei pysy perässä.

FIKSU YRITYS TOIMII PAREMMIN KUIN EDELLYTETÄÄN

Siksi fiksut yritykset ja erityisesti niiden päättäjät valitsevat olla askeleen edellä. Digitaalinen turvallisuus kirjataan osaksi yrityksen strategiaa, ei ainoastaan turvaverkkona, vaan myös liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. Valveutunut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen näkevät siinä parhaimmillaan kilpailuedun, jolla voidaan erottua muista minimoimalla häiriöt ja takaamalla turvallisuus. Digitaalinen turvallisuus on osa yrityksen vastuullisuutta, ja kuluttajat ja työntekijät osaavat vaatia yrityksiltä koko ajan enemmän sen varmistamiseksi. 

PROJEKTIN TAVOITE

Projektin kokonaistavoitteena on tuottaa toteuttamiskelpoisia kehittämis- ja toimeenpanoehdotuksia tukemaan yrityksien hallituksia, johtoa ja johtoryhmiä sisällyttämään digi – ja kyberturvallisuus yritysten strategiaprosesseissa ja johtamisessa.

Selvitimme kyselyllä, mitä yritysjohtajat ajattelevat, tuntevat, kokevat tai uskovat oman yrityksen digi- ja kyberturvallisuuden tasosta ja kehittämistoimista osana strategiaprosesseja sekä liiketoimintaa.

Kysymyssarjalla kartoitetiin yrityksen johtamista strategiselta tasolta tämän päivän tapahtumiin saakka. Tavoitteena on löytää ne strategiatyön tai vastaavan menettelyn lähtökohdat ja prosessien osatekijät, jotka mahdollistavat strategisen tason kulttuurin, tavoitemäärittelyn ja toimintakyvyn.

Tulokset käsitellemme anonyymisti ja saamiamme tietoja salassa pidettävänä tietona.

Vastausaika kyselyyn on päättynyt ellet ehtinyt ja haluat mukaan, niin otathan yhteyttä digipooli@teknologiateollisuus.fi

KENELLE

Tämä kysely on tarkoitettu kaikille yrityksille koosta riippumatta.

Kysely oli kertaluonteinen ja sillä saadut tulokset käytetään Digipoolin projektin lähtötietoina. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Cyberwatch Finland.

Digipoolin #STRATEGIA22-projekti tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kääntää digitaalinen turvallisuus strategiseksi eduksi haavoittuvuuden sijaan. Digi – ja kyberturvallisuus on jokaisen yrityksen liiketoiminnan mahdollistaja ja jokaisen toimenpiteen, myös strategian, tehtävä on varmistaa, että liiketoimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti.

Yritysten toimiessa laajana rintamana digitaalisesta turvallisuudesta tulee koko Suomen kilpailuetu.

HERÄSIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?

Lisätietoja projektista antavat

Antti Nyqvist antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi

Pertti Kuokkanen pertti.kuokkanen@cyberwatchfinland.fi

Oletko huomannut, että löydät meidät myös sosiaalisen median kanavista? Voit seurata meitä LinkedInissä ja Twitterissä käyttämällä hashtägejä #STRATEGIA22 #digipooli #cyberwatchFI #cybercatchFI

Jaa tämä artikkeli

Löysitkö etsimäsi?

Kerromme mielellämme lisää kyberturvallisuuspalveluistamme.