Tietosuojaseloste

Cyberwatch Oy tietosuojaseloste

Päivitetty 7.7.2020

Tämä on Cyberwatch Oy:n (Cyberwatch Finland) asiakasrekisteriin ja verkkosivujen käyttöön liittyvä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä

Cyberwatch Finland käyttää verkkosivuillaan kolmannen osapuolen evästeitä (cookies) sivuston käytön analysointiin, vierailijoiden, kävijämäärien ja tilastointitietojen seuraamiseksi sekä palvelun parantamiseksi. Hyödymme evästeitä myös mainonnan ja uudelleenmarkkinoinnin apuvälineenä. Evästetietoja ei yhdistetä rekisteröidyn henkilötietoihin.  

Google Tag Manager ja Google Analytics. Käytetään sivuston käytön analysoinnissa ja mainonnan kohdentamisessa.

LinkedIn Website Demographics. Käytetään sivustovierailijoiden ammatillisten väestötietojen analysointiin. Tietoa käytetään palvelun sisällön kehittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen. 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Voit lukea lisää aiheesta muun muassa Viestintäviraston sivuilta. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se saattaa vaikuttaa sivuston toimintaan.

1. Rekisterinpitäjä

Cyberwatch Oy (Cyberwatch Finland), Tietokuja 2, 00330 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kim Waltzer, tietosuoja@cyberwatchfinland.fi, +358 40 7714737

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Cyberwatch Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto, yrityksen oikeutettu etu tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin. Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, verkkosivujen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn nimi, asema, yritys/organisaatio, toimiala, yhteystiedot
  • Laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • Mahdolliset muut liikesuhteen, markkinointiin ja myynninedistämisen kannalta olennaiset tiedot
  • Tapahtumiin ilmoittautuneen mahdolliset yhteystiedot, sekä rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri syntyy ensisijaisesti asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan Cyberwatch Finlandin verkkosivujen kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Tietoja voidaan saada myös hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Cyberwatch Oy:n tai sen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA alueen ulkopuolelle, noudatetaan Euroopan Unionin laatimia tietosuojan mallilausekkeita.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu yrityksen asiakastiedotteen tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus -kohdasta.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain mukaisella tavalla oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, vaatia henkilötiedon oikaisua tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Cyberwatch voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Cyberwatch vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).