Yritysjohto saa oman kyberturvatutkintonsa

Yritysjohto saa oman kyberturvatutkintonsa

Kyber- ja digiturvallisuudesta huolehtiminen on osa yrityksen vastuullista toimintaa.

Yritysjohto on tunnistanut kyberrikollisuuden yhdeksi suurimmista liiketoiminnan kehitystä uhkaavaksi tekijäksi. Kyberturvallisuuden osaamisen kehittämisellä ja tietoisuuden lisäämisellä on mahdollista muuttaa uhkamaailma mahdollisuuksien maailmaksi.

Menestyksen avaimet löytyvät ymmärryksestä, tiedosta ja tehokkaasta johtamisesta.

Miksi johdon ja johtoryhmien täytyy ymmärtää kyberturvallisuuden merkitys, pystyäkseen johtamaan yritystään tulevaisuuden haasteissa?

  1. Kilpailukyvyn ja kriisinsietokyvyn parantamiseksi
  2. Riskien vähentämiseksi
  3. Luodakseen kyvykkyyttä parempaan johtamiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Oikea ja luotettava tieto kybermaailman tapahtumista ja niiden seurannaisvaikutuksista luo oikeanlaisen strategisen tilannekuvan, jolla muodostetaan vankka perusta kyberturvallisuudelle.

Kyberturvallisuuden alati muuttuva maailma vaatii taitojen jatkuvaa kehittämistä.

Parempi tilannekuva ja koulutus auttavat organisaatioita valmistautumaan ja suojautumaan jatkuvasti muuttuvilta kyber- ja hybridiuhkilta.

Kyberturvallisuuskoulutus ei ole enää välttämätön paha. Se on olennainen osa jokaisen organisaation strategiaa, jolla turvataan yrityksen tulevaisuus.

 

Yritysjohto saa oman kyberturvatutkintonsa

Yritysten johtoryhmät ja esimiehet saavat ensimmäisen valtakunnallisen kyberkoulutusohjelmansa syksyllä, kun Cyberwatch Finlandin ja Management Institute of Finland MIF Oy:n uusi ohjelma käynnistyy lokakuussa 2021.

 

Koulutuksen päätavoitteena on kasvattaa yritysjohdon ymmärrystä organisaationsa nykyisestä kyberturvavalmiudesta ja haasteista sekä laatimaan käytännön suunnitelmat tulevaisuuden kyberuhkien minimoimiseen.

Koulutuksen aikana opit kyberturvallisuuden perusteet ja sen vaikutukset liiketoimintaympäristöösi.

Kerromme mistä kyberturvallisuus syntyy ja mitä on kyberjohtaminen.

Kuinka kyberturvallisuus tuodaan osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa ja miten kyberhygienia ja henkilöstöä motivoiva kyberkulttuuri rakentaa parempaa kokonaisturvallisuutta.

Kerromme miksi oikea-aikainen ja sisältöinen viestintä on kriisitilanteessa kaiken keskiössä.

Yksi syy kuilun johdon ja tietoturva-asiantuntijoiden välille syntymiseen johtuu yhteisen kielen, yhteisten tavoitteiden ja yhdessä sovitun mittariston määrittelemisen puutteesta.

Kerromme, miten kyberriskien hallinnan avulla pystyt määrittelemään, mitä haavoittuvuuksia yrityksenne kohtaa ja miten suojautua tämän päivän hyökkäyksiltä.

Kerromme mitä johdon ja johtoryhmien tulisi osata kysyä ja vaatia tietoturva-asiantuntijoiltaan.

Kerromme, kuinka kyberkyvykkyyttä rakennetaan ja miten kaikki opit viedään toimiviksi käytännöiksi.

 
 

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen tutkinto soveltuu?

  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto/ Cyber Master sopii   henkilöille, joilla on mahdollisuus päättää ja/tai kehittää organisaation tietoturvaa ja viedä ideoita eteenpäin sovellettavaksi. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti organisaation johtoryhmässä toimiville henkilöille

Erikoisammattitutkinto

  • Koulutuksen aikana suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon avulla koulutuksen opit viedään suoraan käytäntöön.

Aikataulu

  • Toteutusaika: 12.10.2021-31.12.2022
  • Paikka: Helsinki, Koulutuskampus sekä verkkokoulutus
  • Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 26.9.2021 saakka.

Hinta: Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Lisätietoa kurssista

Tutkinto ja muut käytännön kysymykset: Anders Starck, anders.starck@mif.fi, p. 040 504 4446

Kybersisältöön liittyvät kysymykset: Pertti Jalasvirta, pertti@cyberwatchfinland.fi      p.0400 556 724

Oppisopimukseen liittyvät kysymykset: Päivikki Romero-Gotor, paivikki.romero@mif.fi, p. 041 466 6059

 

Hanki lisää tietoa tukemaan kyberturvallisuuden integrointia liiketoimintaympäristöösi.

Oletko huomannut, että löydät meidät myös sosiaalisen median kanavista? Voit seurata meitä LinkedInissä ja Twitterissä käyttämällä hashtägejä #cyberwatchFI #CyberCatchFI

 Photo_Gerd Altmann Pixabay
 
 
 

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Löysitkö etsimäsi?

Kerromme mielellämme lisää kyberturvallisuuspalveluistamme.