Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Älykaupunki

Älykaupunkien kehittäminen vaatii järkeä Älykaupunkien tavoitteena on digitalisaation avulla kyetä vastaamaan paremmin kaupungistumisen ja suuren väkimäärään synnyttämiin haasteisiin ja edesauttaa kestävän kehityksen toteutumista kaupungeissa. Asukkaiden

Lue lisää »

Intohimona
Kyberturvallisempi maailma

Meillä on missio: olla asiakkaidemme luotettavin kumppani. Siksi etsimme jatkuvasti parhaita keinoja luodaksemme sinulle räätälöidyn tiekartan luotettavaan strategiseen kyberturvallisuuteen.

Liittymällä tiimiimme hyödynnät asiantuntemustamme kybermaailman ilmiöistä, niiden syistä ja seurauksista. Yhdessä luomme sinulle mahdollisuuden parantaa kyberkriisien sietokykyäsi.

 

Etusivu

Miksi Kyberturvallisuus?

Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa ja korostuu digitalisoituvassa maailmassamme.

Alati muuttuva kyberturvallisuuden maailma, edellyttää viisautta ja erityisosaamista tehdä ajantasaisen tilannekuvan perusteella oikeita päätöksiä. Johtaminen vaatii tuekseen ajantasaista, analysoitua ja luotettavaa tietoa, sekä ymmärrystä tapahtumien ja ilmiöiden sekä globaalien trendien ja muuttuvan toimintaympäristön keskinäisriippuvuuksista.

Miksi Cyberwatch
Finland?

  • Luomme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen kyberturvallisuusstrategian, kasvatamme koko organisaation tilannetietoisuutta sekä kyvykkyyttä kyberkriisien sietokykyyn.
  • Luomme asiakkaillemme mahdollisuuden rakentaa joustavan ICT-infrastruktuurin.
  • Oikealla tilannekuvalla rakennamme perustan paremmalle päätöksenteolle.

Palvelumme

Laaja-alainen osaaminen, kokemus ja näiden uniikki yhdistelmä on vahvuutemme

Ainutlaatuinen strategisen tason kansainvälinen osaaminen ja ymmärrys pohjautuu laaja-alaiseen asiantuntijaverkostoon sekä uusien innovaatioiden ja tekoälypohjaisten analyysimenetelmien hyödyntämiseen. Asiantuntijoillamme on kyky tulkita ja esittää monimutkaisia kybermaailman ilmiöitä ja kehityskulkuja helposti ymmärrettävässä muodossa, käyttäen hyväksi uusinta teknologiaa, ketteriä menetelmiä, sekä eri mediamuotoja.  

Kyberturvallisuus­strategioita ja tiekartat toimenpiteille

Tuotamme kyberturvallisuusstrategioita, riskianalyysejä ja toimenpide tiekarttoja kaupungeille ja kunnille, valtioille, yrityksille ja organisaatioille. Tavoitteemme on rakentaa asiakkaillemme turvallisempi yrityskulttuuri laajan strategisen asiantuntemuksemme ja kokemuksemme perusteella.

Hyvin toteutetun strategisen suunnittelun ja tehokkaiden tiekarttojen lopputuloksena organisaatiollasi on vahvempi kriisinsietokyky ja kyvykkyys kyberhyökkäyksiltä puolustautumiseen.

Strategisen tilannekuvan johtamisen ja päätöksenteon tueksi

Kyberturvallisuusriskien arviointi auttaa selvittämään kykynne havaita, estää, hillitä ja reagoida alati muuttuviin kyberuhkiin. Riskianalyysi on keskeinen työkalu kyberturvallisuuden suunnittelussa ja valmiuksien kehittämisessä. Yhdessä aloitamme tunnistamalla riskejä, oman organisaatiosi haavoittuvuuksia sekä toimintaympäristösi uhkia voidaksemme määritellä riskin arvon ja todennäköisyyden.

Mitä "he" tietävät yrityksestäsi, mitä edes sinä et tiedä?

DARKSOC™- palvelu tuo strategisen älykkyyden kyberturvallisuuden ekosysteemiisi.
DARKSOC™ – palvelulla lisäät ja varmistat kybertiedustelukyvykkyyttäsi.

DARKSOC™ on Cyberwatch Finlandin kumppaniensa kanssa kehittämä modulaarinen palvelu, joka tarjoaa kuvan organisaation tämän hetken kybervalmiudesta, ratkaisee mahdolliset ongelmakohdat ja sen jälkeen ylläpitää jatkuvaa kyberkilpeä.
Tällä hetkellä DARKSOC™ taustajärjestelmät ja eri puolilla maapalloa sijaitsevat palvelimet keräävät dataa yhdeksän gigabittiä sekunnissa reaaliajassa. Sen avulla päästään myös salatuille foorumeille, tietovuotoalustoille ja pimeille markkinoille, joissa tapahtuvat merkittävimmät keskustelut ja kaupankäynnit.

Tilannekuvapalvelut

Oikeanlainen tilannekuva johtaa oikeanlaisiin päätöksiin. Digitaalisen toimintaympäristömme ytimessä ovat arkipäiväiset palvelut ja teknologiat, joista on muodostunut elämämme peruselementtejä. Yritykset ja organisaatiot ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia samoista infrastruktuureista. Siksi tulevaisuuden ennakoiminen ja kokonaisvaltaisen kybertietoisuuden tulisi olla luotettavalla pohjalla ja antaa hyvät edellytykset strategiselle päätöksenteolle. Luotettavaa kyberturvallisuutta on vaikea rakentaa, jos ei tiedä mitä kybermaailmassa tapahtuu.

Cyberwatch Forensic -palvelut

Väärinkäytöksistä, compliance-rikkomuksista ja muusta epäeettisestä toiminnasta voi aiheutua organisaatioille merkittäviä mittavia vahinkoja niin maineelle kuin taloudelle. Nopea ja ammattimainen reagointi auttaa organisaatiota minimoimaan vahinkoja ja estämään lisävahinkojen syntymistä.

Cyberwatch Forensic avustaa yrityksiä ja muita organisaatiota taloudellisten väärinkäytösten, compliance-rikkomusten ja muun epäeettisen toiminnan estämisessä, selvittämisessä ja korjaavissa toimenpiteissä.

Strategisen tilannekuvan johtamisen ja päätöksenteon tueksi

Kyberturvallisuusriskien arviointi auttaa selvittämään kykynne havaita, estää, hillitä ja reagoida alati muuttuviin kyberuhkiin. Riskianalyysi on keskeinen työkalu kyberturvallisuuden suunnittelussa ja valmiuksien kehittämisessä. Yhdessä aloitamme tunnistamalla riskejä, oman organisaatiosi haavoittuvuuksia sekä toimintaympäristösi uhkia voidaksemme määritellä riskin arvon ja todennäköisyyden.

Tiekartat johtavat kyberturvallisuuden kyvykkyyden parantumiseen

Kattavan strategian pohjalta luodaan konkreettiset etenemissuunnitelmat ja varautumistoimenpiteiden kehittämissuunnitelmat. Siinä määritellään kuinka kyberturvallisuutta johdetaan ja ihmisiä koulutetaan, mitä teknologiaa ja parhaita käytäntöjä tarvitaan sekä käytännön toimenpiteet ja määritellään resurssit.

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme

Kuukausittain tuottamamme katsaukset tarjoavat tiiviitä analyysejä tärkeimmistä kybermaailman tapahtumista, ilmiöistä ja trendeistä.
Katsaukset luovat laajan tilannekuvan niiden taustoista, syistä ja seurauksista.

Kybertaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on sijoitus tulevaisuuteen

Konseptuaalisina palveluina tuotamme kuukausittain katsauksia kybermaailmaan, räätälöityjäoppimispolkuja aina seminaareista podcasteihin ja luomme jatkuvan oppimisen malleja hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.

Valitse teknologiaratkaisut viisaasti

Cyberwatch Finland on kyberturvallisuuden strategiatalo, joka auttaa asiakkaitaan tekemään tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita valintoja kestävämmän kyberturvallisuus infran rakentamiseksi.

Viimeisimmät kyberturvallisuuden uutiset ja artikkelit

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? Ensimmäistä kertaa kyberhyökkäys rinnastetaan aseelliseksi sotatoimeksi!

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? EUROOPPA – Digitalisaation edelläkävijä vai kehitysmaa?

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Älykaupunki

Syyskuun 2022 katsaus

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Informaatiovaikuttaminen

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Pimeä verkko

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Kyberturvallisuus koulutus

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Sodan heijastevaikutukset

CyberwatchFinland tweetit

@CyberwatchFI

#cybercatchFI Arviolta 30,9 miljardia IoT laitetta on kytkettynä verkkoon vuonna 2025 Se on huikea määrä ja tuo lis… https://t.co/ZNMAYpJtkX
#cybercatchFI Viikkokatsauksesta poimittu teema 🔥Albaniaan kohdistettu isku, jonka uutisoinneissa ei sanoja säästel… https://t.co/X1heiY4DvB
#cybercatchFI Huolettaako älykotisi älykkyys? @FinnBuild messuilla kuulet miten älykäs kotisi toimii kyberturvallis… https://t.co/28w90YgyTi